Gruppbehandling - ACT

Lider du av lindrig-/måttlig ångest, depression, stress eller utmattningsymtom? Under hösten startar vi en diagnosöverskridande gruppbehandling.

Syftet med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är att skapa sig ett rikt, helt och meningsfullt liv och samtidigt acceptera det lidande som ofrånkomligen hör till.

Vi vänder oss till dig som aktivt vill arbeta med dina tankar och känslor för att hitta nytt förhållningssätt till sådant du kanske inte kan förändra.

Behandlingen kommer ske vid åtta tillfällen om vardera 1,5 timme. Det är viktigt att du kan medverka vid alla tillfällen.

Vid intresse kontakta din husläkare för remiss till psykosociala teamet.
Behandlingen riktar sig till dig som är listad på Tranebergs eller Brommaplans vårdcentral