Hantera oro - september 2017

Föräldrautbildning i att hantera oro hos ditt barn.

Kursen riktar sig till föräldrar till barn mellan 6-12 år med lindrig till måttlig oro som önskar lära sig mer kring detta och vad man som förälder kan göra.
Kursen kommer att ges vid fyra tillfällen och varje träff är 1,5 timme vid Brommaplans vårdcentral. Man förväntas att göra vissa hemarbeten mellan gångerna samt delta aktivt vid vissa diskussionsmoment. Kursen beräknas starta i september 2017.
Anmäl dig genom att ta kontakt med Tranebergs vårdcentral, 08-687 70 18 eller med Brommaplans vårdcentral, 08-123 407 00.