Välkommen till vår hjärtmottagning!

Har du hjärtsvikt är det viktigt att du får den hjälp och det stöd du behöver för att kunna få så bra livskvalitet som möjligt och att du känner dig trygg i din sjukdom.

Hos oss ger vi dig med hjärtsvikt samtal, råd och information om läkemedel, livsstil, kost och motion, vi kontrollerar blodtryck, vikt och bensvullnad med mera.

Vår hjärtsviktssjuksköterska har ett nära samarbete med våra läkare.

Ansvarig hjärtsviktssjuksköterska är Carola Homrighausen och nås på telefon:
08-687 70 18.

Välkommen!