Vaccination säsongsinfluensa och pneumokock

Nu är det dags för den årliga influensa- och pneumokockvaccinationen. Kampanjen pågår från 7 november 2017 till 28 februari 2018. Du bokar din tid för vaccination hos distriktssköterska på telefon: 08-687 70 18.

Välkommen att vaccinera dig mot influensan. Du bokar din tid för vaccination hos distriktssköterska på telefon: 08-687 70 18.

Kampanjen innebär gratis vaccination mot influensa- och pneumokockinfektion och den omfattar följande:

 • Ålderspensionärer, dvs personer som fyllt, eller fyller, 65 år under 2017
 • Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:
  • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom,
  • astma (för barn och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
  • kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • instabil diabetes mellitus
  • extrem fetma (störst risk vid BMI >40)
  • eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
 • Flerfunktionshinder hos barn
 • Gravida (endast vaccination mot influensa, ej pneumokocker)