Väntetid för psykosocialt stöd för barn

Vi har i nuläget en väntetid på 3 månader till ett första besök för barn som behöver psykosocialt stöd.

Det finns möjlighet att vända sig till annan Första linjen-mottagning inom Stockholm för att undersöka om de har kortare väntetider.