Skriv ut den här sidan

Vaccination

Här nedan finner du de vaccinationer som vi erbjuder:

TBE, vuxendos 350 kr
TBE, barndos 300 kr
Influensavaccin 250 kr
Pneumokockvaccin 300 kr
Gardasil (27 år eller äldre) 200 kr
Gardasil (13-26 år) Kostnadsfritt 

På 1177.se kan du också hitta mer information om olika vaccinationer

Under säsong erbjuder landstinget gratis influensa- och pneumokockvaccination till äldre (personer som är eller fyller 65 år) och vissa kroniskt sjuka.
Till kroniskt sjuka räknas personer med kronisk hjärtsvikt, svår astma, behandlingskrävande KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller andningssvikt.
Övriga som inte omfattas av gruppen ovan betalar självkostnadspris för vaccinationen.

Senast ändrad: 2015-09-24