Skriv ut den här sidan

Tolkservice

Inom Stockholms läns landsting erbjuds kostnadsfri tolkservice.

Du har rätt att få information på ett sätt som gör att du förstår vad som sker under ditt besök hos oss. Det gäller oavsett om du talar ett annat språk eller har hörsel- och/eller talsvårigheter. Uppge i samband med bokningen att du har behov av tolk under ditt besök.