Skriv ut den här sidan

Patientomdömen

Under hösten 2016 fick ett antal slumpvis utvalda patienter på Tranebergs vårdcentral en patientenkät hemskickad. 

Inom primärvården i Stockholms län genomförs regelbundet patientundersökningar. Syftet med dessa undersökningar är att lyfta fram patienters behov, erfarenheter av och synpunkter på vården samt att ge ett underlag för ett aktivt förbättringsarbete.

Stort tack för era svar!

Dina synpunkter som patient är ett viktigt bidrag till vår utveckling! Om du inte fick/hade möjlighet att svara på vår enkät eller har andra synpunkter kan du logga in på 1177.se och lämna meddelande till oss där.

Din åsikt är viktig!

Patientomdömen 2016

  • 87 % av våra patienter upplever att de fick besöka vårdcentralen inom rimlig tid.
  • 89 % av våra patienter fick träffa den läkare/sjuksköterska de ville.
  • 95 % av våra patienter kände sig bemötta med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • 87 % av våra patienter upplever att atmosfären på Tranebergs vårdcentral är bra.
  • 88 % av våra patienter skulle rekommendera Tranebergs vårdcentral till vänner och bekanta.