Läkare

DISTRIKTSLÄKARE

Andreas Hufnagl

Medicinskt ansvarig läkare

Anna Fredholm

Björn Thunell

Hemsjukvårdsläkare

Erik Beling

Gunnar Molin

Helena Alfredsson

Verksamhetschef

Jana Svärd

Jens Wagner

Joakim Ekman

Johan Gröndahl

Otto Lindqvist

Paul Erling

Susanna Solhaug

Thomas Westin

Åsa Leufvén

VIKARIERANDE DISTRIKTSLÄKARE

Evy Adler

Ove Larsson

ST-LÄKARE

Anna Hugelius

Föräldraledig

Elsa Gonzalez

Helena Nilsson

Lina Andersson

Love af Ekenstam

Lovisa Elinder Grönlund

Per Orsander

Åsa Hartzell

AT-LÄKARE

Marika Hübinette