Psykosociala teamet

Birgitta Löfdahl

Auktoriserad socionom
leg. psykoterapeut KBT

Diana Abelin

Psykolog

Emelie Johansson

Kurator

Gunilla Seflin

Socionom
leg. psykoterapeut KBT

Lena Andtbacka

Psykolog

Matilda Larberg

Psykolog