Psykosociala teamet

Birgitta Löfdahl

Auktoriserad socionom
leg. psykoterapeut KBT

Diana Abelin

Psykolog

Emelie Johansson

Kurator

Gunilla Seflin

Socionom
leg. psykoterapeut KBT

Matilda Larberg

Psykolog