Sjuksköterskor

DISTRIKTSSKÖTERSKA

Anita Norin

Astma/KOL-sköterska

Cicki Wiklund

Elisabeth Ljungqvist

Helene Åhlander

Enhetschef

Maria Ekman

Föräldraledig

Monika Olsson

Ulrika Ström

Demenssköterska

Ylva Toldy

MOTTAGNINGSSKÖTERSKA

Agneta Holm

Diabetessköterska

Carola Homrighausen

Hjärtsviktssköterska

Elisabet Hemmingsson

Astma/KOL-sköterska

Gabriella Lindström

Katarina Drougge

Liselotte Fredriksson

Malin Bråkenhielm

Diabetessköterska

SJUKSKÖTERSKA

Tina Andersson