Skriv ut den här sidan

Hemsjukvård

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet för dig vars tillstånd kräver detta. 

Vi tycker det är viktigt med bra sjukvård även för dig som inte kan ta dig till oss. Vi har därför ett särskilt arbetslag som rycker ut på olika medicinska insatser exempelvis att ge insulin, dosettdelning, provtagning.

För att få hemsjukvård ska vårdbehovet vara i mer än 14 dagar och det är vårdgivaren som godkänner vilka som blir aktuella för hemsjukvård.

För att hemsjukvården ska bli så bra som möjligt med ordentlig kontinuitet har vi också knutit en särskild läkare som ingår i arbetslaget.
Ansvarig läkare för hemsjukvården är Björn Thunell, specialistläkare i allmänmedicin, som har erfarenhet av hälso- och sjukvård för dig som är 65 år och äldre. Björn arbetar i nära samarbete med distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor och har möjlighet att göra hembesök.