Skriv ut den här sidan

Psykisk ohälsa hos barn och unga – första linjen i Bromma

Vi har i nuläget väntetid på 3 månader till första besök. Det finns möjlighet att vända sig till annan Första linjen-mottagning inom Stockholm för att undersöka om de har kortare väntetider.

Vi erbjuder bedömning, rådgivning och kortare behandling av psykisk ohälsa riktat till barn och ungdomar (0-17 år) samt deras föräldrar. Det kan exempelvis handla om nedstämdhet, oro, kriser eller återkommande konflikter mellan föräldrar och barn.

Man kan vända sig hit med bekymmer som ännu inte vuxit sig så pass stora att man är i behov av psykiatrisk specialistvård. Om så är fallet erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

Ni söker enklast denna hjälp via din husläkare eller genom att ringa på telefonnummer 08-687 70 18, vardagar klockan 07.30-17.30.

För att kunna påbörja psykologisk behandling ska vårdnadshavare ha gett sitt samtycke. När det gäller barn under sex år rekommenderar vi att vårdnadshavare kommer på första besöket utan barnet för att kunna bilda en uppfattning av bekymren.

Vården är avgiftsfri och det krävs ingen remiss och du kan söka oavsett var i Stockholm du bor eller på vilken vårdcentral du är listad.
Är du vårdpersonal kan du läsa mer om verksamheten i den nedladdningsbara PDF-filen i högerspalten.

Vi som arbetar med det här uppdraget är legitimerade psykologer med flerårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.