Skriv ut den här sidan

Influensavaccination

Den årliga vaccinationskampanjen mot säsongsinfluensa och allvarlig pneumokockinfektion pågår från och med 7 november 2017 till och med 28 februari 2018.

Välkommen att vaccinera dig mot influensan. Du bokar din tid för vaccination hos distriktssköterska på telefon: 08-687 70 18.

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Influensa sprids genom luften och via kontakt mellan människor. Vill du undvika att insjukna i influensa är ett av de effektivaste sätten att vaccinera sig. I Sverige är sjukdomen vanligast under vinterhalvåret. Det är främst om man är äldre eller tillhör en riskgrupp som man riskerar att bli allvarligt sjuk. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa.

Till riskgrupperna räknas du in om du:

  • är äldre än 65 år
  • har en hjärt- eller lungsjukdom
  • har diabetes
  • har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
  • har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • är kraftigt överviktig
  • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • är gravid i senare hälften av graviditeten
  • är barn och har flerfunktionshinder.

Utförligare information om viruset och rekommendationer kan erhållas från 1177 Vårdguiden.

Vaccinations pris: 
Influensa vaccination 250 kronor.
Vaccinationen är gratis för ålderspensionärer och för dig som tillhör en riskgrupp.