Skriv ut den här sidan

TBE-vaccination

Fästingburen hjärninflammation, TBE, sprids med fästingar. TBE-viruset finns på flera håll i Sverige men främst i stora delar av Södermanland och längs Stockholms och Uppsala läns kusttrakter. Om du ska vistas i riskområden en längre period rekommenderas vaccination.

Du kan bli smittad av TBE redan i april och så sent som i oktober, men de flesta blir smittade under sommaren. För att få ett så bra skydd som möjligt bör du ta de två första doserna före april. Om du har fyllt 60 år och inte är vaccinerad tidigare är det bra att även hinna med dos tre före april.

Grundvaccineringen mot TBE består av tre doser:

  • Dos ett
  • Dos två, en-tre månader senare
  • Dos tre, fem-tolv månader senare

Efter dos tre är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:

  • Dos fyra, tre år efter tredje dosen

Därefter rekommenderas:

  • Påfyllnadsdos vart femte år.

Om du har fyllt 60 år när vaccinationen mot TBE påbörjas får du vanligtvis fyra doser det första året. Detta innebär att du får en extra dos två månader efter de två första, samt ytterligare en dos som alla andra när fästingssäsongen närmar sig året därpå.

OBS! Informera om det är din första TBE-spruta.

Vaccinations pris: 
TBE, vuxendos 350 kronor
TBE, barndos 300 kronor

Välkommen att boka tid för din vaccinering!